Henriette Gry Schmidt er stifter og ejer af Solsidens Udviklingsprojekt.

Hun er uddannet socialpædagog i 2008 og har siden beskæftiget sig med udsatte børn, unge og voksne samt familier med behov for særlig støtte.

Gennem arbejdet er der opnået gode resultater med den enkelte, og de fleste har gennemført deres uddannelse og er blevet selvforsørgende.

Der er ydet støtte i, at stabilisere deres identitetsdannelse, igennem vejledning, guidning i en tillidsfuld relation, hvor respekt for den enkelte altid har været i fokus. Den enkelte er altid medinddraget i processen, hvor deres kompetencer er blevet synliggjort. Dette har bevirket, at de har kunnet klare de udfordringer hverdagen byder. Igennem arbejdet er der udviklet et bæredygtigt samarbejde med forældre, rådgivere samt andre der er i deres netværk.

Styrken har altid været at, der er et godt overblik og en god intuition. Kommunikationen er klar og tydelig, det der bliver sagt, er det der bliver gjort.

Arbejdsformen er meget struktureret, hvilket kan give den enkelte den tryghed og forudsigelighed, som de har behov for.

Tilgangen er rummelig, fleksibel og humor indgår som en del af dagligdagen, på et afstemt niveau. Endvidere er der stor åbenhed og ærlighed, og der besiddes en robusthed der giver målgruppen en tryghed.

Engagementet og den brede viden på området bidrager i høj grad til den bæredygtige relation.