Privatlivspolitik (hvad laver vi med dit persondata) Det er vigtigt at passe på sit persondata. Persondata kan være kontaktoplysninger, CPR-nummer, IP-adresse, lokationsdata eller anden personlig information. Da SSUPs eksistensgrundlag er dig og din personlige historie, gør vi alt hvad vi kan for at passe på dit data.

Når du er i et forløb hos os, foregår det gennem den kommune du er tilknyttet. Kommunen er den dataansvarlige og SSUP er kommunens Databehandler. Det betyder at SSUP behandler persondata på vegne af den kommune du er tilknyttet. Alle medarbejdere hos SSUP har selvfølgelig underskrevet en tavshedserklæring og afleveret en ren straffe- og børneattest. Når du er tilknyttet et forløb hos os gør vi alt hvad vi kan for at passe på dine persondata, derfor har vi svaret på en række spørgsmål som du måske sidder med lige nu. Skulle dit spørgsmål ikke være besvaret er du altid velkommen til at sende en mail til projektssup@gmail.com hvorefter du får svar hurtigst muligt, men altid inden for 14 dage.

Hvilke informationer/persondata indsamler vi når du besøger vores hjemmeside? Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi ikke persondata. Vi indsamler først persondata når du har givet os din samtykke eller på anden måde er bevidst om dette. Hjemmesiden er hosted hos ’Nemmehjemmesider.dk’ og vi har ingen skriftlig aftale med dem om indsamling af persondata, hvilket betyder, at indsamler ’Nemmehjemmesider’ persondata, bliver dette gjort uden vores viden eller tilladelse og du bør straks anmelde det til Datatilsynet. Du er også velkommen til at skrive en mail til projektssup@gmail.com så vil vi sørge for, at det eventuelle persondata der skulle være indsamlet, uden vores viden og accept, bliver slettet.

Hvilke informationer/persondata indsamler vi når du er tilknyttet SSUP? Der er forskellige informationer/persondata som vi er nødt til at indsamle for at kunne opretholde vores aftale med dig og med kommunen. Det er bl.a. dine kontaktoplysninger og CPR-nummer. Derudover fører vi dagbog med dig under forløbet. Indholdet i dagbøgerne bliver ført ind i vores dagsbogssystem der leveres af Sofus.dk som vi har underskrevet en DPA (Data-behandler-aftale) med for at sikre at behandlingen af dine persondata sker i overensstemmelse med GDPR (Generel Data Protection Regulation). Når dit forløb hos os slutter, sletter vi al persondata vi har på dig som vi ikke skal bruge (faktureringsoplysninger jvf. Bogføringsloven må ikke slettes før efter 5 år).

Når vi sender mails til dig eller andre med persondata i (udover mailadresse) sender vi dem ved hjælp af ’Sikker Mail’ der krypterer mailen, hvilket gør den ulæselig for andre end den vi sender til. Vi bruger løsningen fra Danastar og vi har underskrevet en DPA (Data-behandler-aftale) med Danastar for at sikre at behandlingen af dine persondata sker i overensstemmelse med GDPR (Generel Data Protection Regulation).

Hvem indsamler hvad? Vi (SSUP) indsamler kun den information du selv vælger at dele med os (kontaktoplysninger, CPR, dagbogsnotater, minder mv.).

Hvordan indsamles mit persondata? Det persondata vi har på dig er kun persondata du (eller din værge) selv har givet til SSUP. Persondata bliver opbevaret digitalt og den persondata der bliver skrevet ned på papir bliver, samme dag og senest dagen efter, skrevet ind digitalt og alle noter mv. bliver destrueret, overvåget af en medarbejder fra SSUP. Hvorfor bliver mit persondata indsamlet? Det persondata vi indsamler/får af dig indsamler vi for at kunne opretholde vores aftale med dig og kommunen om det behandlingsforløb du er tilknyttet. Vi indsamler ikke persondata vi ikke skal bruge til noget. Hvordan vil mit persondata blive brugt? Det persondata vi har, bruger vi for at overholde den behandlingsaftale som der er aftalt mellem dig og kommunen. Hvem vil mit persondata blive delt med? Dine persondata kan blive delt med andre medarbejdere ved SSUP, men ingen medarbejder der ikke har underskrevet en tavshedserklæring. Derudover deles dagbogsnoterne med Sofus.dk og evt. emails med Danastar, i kraft af deres ejerskab af programmerne. SSUP har underskrevet en DPA (Data-behandler-aftale) med leverandører.

Hvilken effekt har det for mig at SSUP behandler persondata? For at SSUP kan opretholde behandlingsaftalen med kommunen kræver det at du bl.a. deler din personlige beretning med os. Det er en del af dit forløb hos os og derfor vil vi ikke kunne behandle dig/den unge hvis vi ikke får lov at behandle dit persondata. Del din historie med 100-vis af andre på vores hjemmeside Når SSUP får særlig lov, deler vi gerne den unges historie og forløb på vores hjemmeside. Ønsker du at din historie bliver delt, vil dette blive gjort anonymt, det vil sige at den persondata der måtte være i din historie vil blive anonymiseret inden publicering på hjemmesiden. Dette gør vi får at passe på dig og de personer der kan være nævnt i din historie.

Dine rettigheder som datasubjekt Jf. GDPR (Generel Data Protection Regulation) har du følgende rettigheder:

* Retten til at blive glemt (sletning af persondata)

* Retten til rigtighed (rettelse af ukorrekt persondata)

* Retten til indsigt (oversigt over det persondata der opbevares på vegne af dig)

* Retten til portabilitet (ret til at få flyttet data fra et sted til et andet)

Disse rettigheder kan du selvfølgelig også få opfyldt hos SSUP. Du skal dog vide at vi ikke opbevarer persondata efter dit forløb er færdigt hos os. Derefter har vi kun de oplysninger der kræves jf. Bogføringsloven, Logningsbekendtgørelse olign. Du kan altid kontakte SSUP på mail eller tlf. hvis du vil vide hvilken persondata vi har registreret på dig og du kan altid bede om at få det udleveret.

Har du yderligere spørgsmål til behandlingen af dit persondata, eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Henriette Gry Schmidt (indehaver af SSUP) på projektssup@gmail.com eller på telefon: 53 82 99 28