Børn- unge mellem 10-18 år samt deres familier

Unge i efterværn 18-23 år

Unge voksne i selvstændig bolig 18- 30 år

Fælles for målgruppen kan være, at de kommer fra socialt og - eller følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale- følelses-, adfærds- og personlighedsmæssige udfordringer og dermed behov for en særlig tilrettelagt indsats.
Målgruppens udfordringer kan være mangeartede og variere over tid.

Kendetegnede for målgruppen kan være: 

 • Været udsat for omsorgssvigt og - eller overgreb.
 • Manglende eller svag forståelse for gængse normer og har svært ved at aflæse kropssprog og sociale spilleregler.
 • Destruktiv eller selvskadende adfærd.
 • Indadreagerende eller udadreagerende adfærd.
 • Opmærksomhedsforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse.
 • Psykiske udfordringer, problematikker og - eller diagnoser.
 • Brudte familier med manglende eller svagt netværk.
 • Sammenbrud i tidligere anbringelser.
 • Mistillid til voksne, behandlings- og skolesystemet.
 • Indlæringsvanskeligheder og kognitive forstyrrelser, ”huller i skolegang”.
 • Kriminalitets- og - eller misbrugstruede.
 • Lav selvtillid og skrøbelig identitetsudvikling, ”for tidlig voksen”.
 • Personer med spiseforstyrrelser eller i risikogruppen derfor
 • Personer med angst problematikker