Ethvert menneske er unikt og har krav på at få netop den kærlige omsorg, opmærksomhed, kontakt, kontinuitet og stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.

Den enkelte sættes i centrum og værdierne afspejles igennem tilgængelighed, tillid og tryghed.
Helhedsorienteret menneskesyn er en værdi der er grundlæggende i enhver relation og som bygger på anerkendelse, respekt og ligeværd.

 

Solsidens Udviklingsprojekt dokumenterer i Dagbogsprogrammet, som er et dokumentationsprogram, der opfylder persondatalovens krav vedrørende håndtering af personfølsomme data. 

Der arbejdes jf. Bekendtgørelse af forvaltningsloven ift. tavshedspligt

§ 28 i forvaltningsloven