Takster pr. 1.1.2017.

Solsidens Udviklingsprojekt er tilgængelige hele døgnet årets 365 dage.

Timeprisen er 385 kr. pr. time. 

I weekends, nattetimer og på helligdage er der også tilgængelighed på telefon. Ved kontakt pr. sms og opkald i weekends, nattetimer og på helligdage samt ved akutte opståede situationer, hvor der kræves fysisk tilstedeværelse, vil timeprisen være kr. 385,- pr. time + 50 % = kr. 577,50.

Takster pr. 1.4.2020 pr. time 425 kr. + 50 % = 637,50 kr pr. time

Det kan aftales individuelt, hvis der er behov for støtte i dette tidsrum. Vi kan iværksætte vagttelefon hvis dette skønnes nødvendigt.

Myndighed gøres opmærksom på, hvis det viser sig, at det generelle behov ligger udenfor vores ramme jf. ovenstående.

Prisen er incl. dagligdagsaktiviteter. Ønskes der specille aktiviteter, kan vi godt imødekomme disse i udførelsen og ledsagelse dertil, men det vil blive opkrævet på faktura. 

Kørsel blive takseret med statens høje takst for befordring og opkrævet via faktura. 

Der vil være mulighed for, at iværksætte alternative løsninger, såfremt der er specielle behov.

Tilgængelighed aftales individuelt med rådgiver set ud fra behovet hos den enkelte.

Der dækkes med vikar under ferie, sygdom og fri.

Timantal er inc. dokumentation og kørsel.

Opsigelse skal ske skriftligt og er løbende måned plus en måned.