Takster pr. 1.1.2017.

Solsidens Udviklingsprojekt er tilgængelige hele døgnet årets 365 dage.

Timepris uanset hvilken foranstaltning kr. 385,- pr. time.

I weekends, nattetimer og på helligdage er der tilgængelighed på telefon. 

Ved kontakt i weekends, nattetimer og på helligdage samt ved akutte opståede situationer, hvor der kræves fysisk tilstedeværelse, vil timeprisen være en anden. Det kan aftales individuelt, hvis der er behov for støtte i dette tidsrum. 

Ved fysisk tilstedeværelse i weekends, nattetimer og på helligdage samt ved akutte opståede situationer i dette tidsrum er prisen:

kr. 385,- pr.time + 50 %

Prisen er incl. dagligdagsaktiviteter. Ønskes der specille aktiviteter, kan vi godt imødekomme disse i udførelsen og ledsagelse dertil, men det vil blive opkrævet på faktura. 

Prisen er inc. de første 10 km ved hvert samvær med den enkelte indskrevne. Kilometer derudover, vil kørsel blive takseret med statens høje takst for befordring og opkrævet via faktura.  

Der vil være mulighed for, at iværksætte alternative løsninger, såfremt der er specielle behov.

Tilgængelighed aftales individuelt med rådgiver set ud fra behovet hos den enkelte.

Der dækkes med vikar under ferie, sygdom og fri.

Timantal er inc. dokumentation og kørsel.

Opsigelse skal ske skriftligt og er løbende måned plus en måned.