Solsidens udviklingsprojekt har som overordnet mål, at understøtte udviklingen hos den enkelte, således der opnås mulighed for personlig udfoldelse og ansvar for eget liv, således de bliver kvalificeret til at leve et liv, som et livsdueligt menneske.

Endvidere er målet, at fremme den enkeltes psykiske, følelsesmæssige og sociale udvikling ved at styrke deres stærke sider, samt støtte dem i at indgå i sociale fællesskaber, så de oplever sig selv som en del af flere værdifulde fællesskaber og som et betydningsfuldt individ der kan bidrage ind i fællesskaberne. Der lægges særlig vægt på at understøtte deres udvikling af sociale og faglige kompetencer som empati, selvindsigt, ansvarlighed, refleksionsevne og faglig ballast.

Det fælles mål for alle er sigtet mod selvforsørgelse.

 

Pædagogiske målsætninger:

  • At afdække den enkeltes kompetencer og muligheder, styrke den enkeltes selvværd, sociale adfærd og forståelse af de relationer det indgår i
  • At give den enkelte selvindsigt i egen situation, så de kan udvikle selvstændighed og mulighed for, at mestre egen situation, dagligdagens udfordringer nu og i fremtiden
  • At enkelte får det optimale udgangspunkt i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde
  • At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor den enkelte 

Resultaterne af målene dokumenteres gennem statusrapporter.