Fast kontaktperson for udsatte børn og unge mellem 10 & 18 år, eller for hele familien, jf. Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6. 

Familiebehandling jf. Sel § 52. stk. 3. nr. 3 / Pædagogisk Familierådgivning

Fast kontaktperson i efterværn, efter det fyldte 18. år jf. Servicelovens § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2.

Støtte til unge voksne, jf. Servicelovens § 85, der bor i egen selvstændig bolig.

Uddannelses og Erhvervs Mentorstøtte LAB § 31b - Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Støttet og overvåget samvær Jf. Sel § 71 stk 2 og 3

Støtte for forældre med anbragte børn Jf. Sel § 54 

Forebyggende indsats. Sel § 11. Stk 3

Kan sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

1)Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.

2)Netværks- eller samtalegrupper.

3)Rådgivning om familieplanlægning.

4)Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.

Mf. 

Støtten vil kunne ydes i den enkeltes hjem eller "ude af huset" og det vil altid være tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Den faste kontaktperson vil basere ydelsen på etablering af en bæredygtig relation, således det bliver muligt, at understøtte en positiv udvikling hos den enkelte, uanset hvor støtten gives.

Henvisning til Solsidens Udviklingsprojekt skal ske igennem din sagsbehandler i din kommune.

Fælles profil for tilbuddene:

Individuel tilrettelæggelse af den konkrete indsats

Afklaring af mål for indsatsen ud fra den kommunale handleplan

Udarbejdelse af statusrapporter som minimum i henhold til lovgivning eller efter aftale med kommunal sagsbehandler

Fleksible løsningsmuligheder