Der er endvidere opnået erfaring og kompetencer gennem følgende

 • Kursus i udsatte børn.
 • Kursus i Posttraumatisk stress syndrom
 • Tovholder på dialogprojekt. Opstart 2009. Et 4 årig forløb ved Cowi Consult
 • Erfaring i OMU nu LMU.
 • Tema dag ved Susan Hart
 • Kursus ved Inge M Bryderup.
 • Temadag om selvmordsforebyggelse
 • Udarbejdelse af oplæg om tilbud til spiseforstyrrede unge
 • MED konference
 • Temadag ift. Grønlænder kulturen
 • Foredrag ved Trygfonden, med Lisbeth Zornig Andersen, Bente Boserup mf. ”Hvordan håndterer du mistanken om et omsorgssvigtet barn?”
 • To dages kursus på Sjælland ved Henrik Rindom om misbrug
 • Opstart af arbejdsgruppe ift. udvikling af et akut tilbud.
 • Kursus ved Lisbeth Iglum Rønhovde- ”Under ombygning” (om hjernen, teenagere og pædagogisk praksis.
 • Foredrag om menneskehandel
 • Op startet et skurvogns projekt i Aalborg Øst, som et rådgivnings tilbud til udsatte familier.
 • MED uddannelse
 • Kursus i spiseforstyrrelser ved Inge Becker
 • Kursus i brug af Bosted 
 • Kursus i udarbejdelse af behandlings/udviklingsplaner samt ICS statusrapporter.
 • Temadag om arbejdet med flygtninge/indvandrer ved Henrik Kokborg
 • Udviklet årshjul.Udarbejde oplæg om efterværn - overgangen til voksenlivet

Uddannet køkkenassistent i 1995. Har arbejdet indenfor levnedsmiddelbranchen fra 1985 til 2004.